Dôležité upozornenie!

Vážení priatelia,

týmto Vám oznamujeme, že naša spoločnosť sa stala obeťou podvodu. Podľa nám dostupných informácií neznámy páchateľ využívajúc meno našej spoločnosti sprostredkoval pre konkrétnych záujemcov pobytové zájazdy, pričom vydávajúc sa za zástupcu spoločnosti inkasoval od záujemcov finančné prostriedky.

Spoločnosť Alpha Phi s.r.o. sa týmto dištancuje od uvedeného konania. V tejto chvíli situáciu analyzujeme, nakoľko nepoznáme rozsah prípadných škôd, ktoré nám boli takýmto konaním spôsobené a spolu s našimi právnikmi pripravuje podanie trestného oznámenia.

V prípade, ak aj Vy patríte medzi tých, ktorí boli podvedení alebo disponujete informáciami, ktoré by nám mohli pomôcť pri objasňovaní trestnej činnosti,
urýchlene nás kontaktujete na t.č.: 0903 233 534 alebo e-mailom na: informaciepodnety@gmail.com.

Ďakujeme,

Alpha Phi s.r.o.
Mgr. Alexandra Alföldi
konateľ